# (၃)ႂကြင္းမဟာဘုတ္ ဖြားမ်ား၏ ေယဘူယ် ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား

(3)Kyin Mahaboke(frame)ကိုယ့္ရဲ႕ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႕ စားၿပီး ၾကြင္းေသာ ဂဏန္းသည္ (၃) ျဖစ္ပါက (၃)ၾကြင္းဖြားမ်ားဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္မသိပါက ကိုယ္ေမြးတဲ့ ခရစ္ႏွစ္ထဲမွ (၆၃၈)ဂဏန္းကို ႏုတ္လိုက္လွ်င္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ရပါသည္။ အကယ္၍ ကိုယ္ေမြးရက္ေမြးလသည္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႕ မတိုင္မွီ ျဖစ္ပါ က (၆၃၉)ဂဏန္းကို ႏုတ္ရပါမယ္။ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႕မွ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) အတြင္း ေမြးလွ်င္ (၆၃၈)ဂဏန္းကို ႏုတ္ရပါမယ္။

(၃)ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ ျမင့္မားေသာ ဥပတိရုပ္ႏွင့္ ၾကည့္ေပ်ာ္ရႈေပ်ာ္ ရွိၾကေသာ ရုပ္အဆင္းကို ပိုင္ဆိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႕သည္ လူအမ်ားအၾကား တြင္ သိသာထင္ရွား ေပၚလြင္ေသာ ဥပတိ႐ုပ္ ႏွင့္ အဆင္းသ႑န္မ်ဳိး ရွိတတ္ၾကသည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္ လိင္ မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။ အၿမဲသြက္လက္ ျဖတ္လတ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္မႈ အလြန္ ျမင့္မားၾကသည္။ တိုးတက္ႀကီးပြားလိုစိတ္ ျပင္းထန္ၿပီး အလုပ္ကို မေနမနား လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကသူ မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။

(၃)ႂကြင္းဖြားမ်ား၏ ငယ္စဥ္ဘဝသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းၾကသည္က ပိုမ်ားသည္။ သူတို႕ ေမြးဖြားလာၾကခ်ိန္တြင္ မိဘာမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေနခ်ိ္န္မ်ဳိးေသာ္၄င္း၊ စီးပြားေရး အဆင္မေျပျဖစ္ေနၾကခ်ိန္မ်ား ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မိခင္၊ ဖခင္မ်ား မစံုလင္ေတာ့ဘဲ မိတစ္ကြဲ ဘတစ္ကြဲ ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ မိမိေမြးဖြားၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မိဘ တစ္ဦးဦး ကြယ္လြန္သြားေသာ (၃)ႂကြင္းမ်ားကိုလည္း အမ်ားအျပားေတြ႕ရတတ္သည္။

ထိုသို႕ (၃)ႂကြင္းဖြားမ်ား၏ ပထမအရြယ္သည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေလ့ ရွိတတ္ၾကေသာ္လည္း ဒုတိယ၊ တတိယ အရြယ္မ်ားတြင္ ေကာင္းစားတတ္ၾကေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ (၃)ႂကြင္းဖြား မ်ားသည္ ဒုတိယအရြယ္ ႏွင့္ တတိယအရြယ္ အစပိုင္း (အသက္ ၂၅ ႏွစ္ မွ ၆၅ႏွစ္) အတြင္း လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေကာင္းစားတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ နာမည္အင္အား နည္းပါးျခင္း ႏွင့္ ဘ၀အဆံုးသတ္ ကံၾကမၼာ မေကာင္းေသာ နာမည္မ်ဳိးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္ပါက တတိယအရြယ္အဆံုးတြင္ ႀကီးပြားေရး၊ စီးပြားေရးမ်ား အလြန္ဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းတတ္ ျပန္ေပသည္။

(၃)ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္စကပင္ လိင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳ ရွိတတ္ၾကသည္။ အဆင္မသင့္လွ်င္ အိမ္ေထာင္က် ေစာတတ္သည္။ (၃)ႂကြင္းဖြား အေတာ္မ်ား မ်ားလိုပင္ လိင္စိတ္ဆႏၵျပင္းထန္ၾကသူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကၿပီး အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္လည္း အရႈတ္အေထြး အလြန္မ်ားတတ္ၾကသည္။ လိင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး နာမည္ ပ်က္ျခင္း၊ အရွက္ကြဲျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အေနနီးစပ္ေသာ သူမ်ားႏွင့္၄င္း၊ ေဆြမ်ဳိးသားျခင္း အခ်င္းခ်င္းေသာ္၄င္း ညိစြန္းမႈမ်ားကို (၃)ႂကြင္းဖြားမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရတတ္သည္။

သူတို႕သည္ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ရုတ္တရက္ အိမ္ေထာင္က်ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ (၃)ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ အိမ္ေထာင္ေရး ရႈတ္ေထြးေဖာက္ျပန္တတ္ၾကသလို မိမိ အိမ္ေထာင္ဘက္သည္လည္း အိမ္ေထာင္ေရး ရႈတ္ေထြးသူမ်ဳိးႏွင့္ ျပန္လည္ ႀကံဳဆံုရတတ္သည္မ်ဳိးက မ်ားသည္။ (အားလံုးကိုကား မဆိုလိုပါ) ။ အေတြ႕ရမ်ားတတ္ေသာသေဘာကို ဆိုလိုျခင္း မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀တြင္ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ပ်က္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားျခင္းမ်ားကို (၃) ႂကြင္းဖြား မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရတတ္သည္။

သူတို႕သည္ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြး အလြန္ထက္ျမက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အေတြးအေခၚလည္း ေကာင္းတတ္ၾကေလ့ ရွိသည္။ ဘာသာရပ္မ်ဳိးစံု၊အတတ္ပညာမ်ဳိးစံုကို တတ္ေျမာက္တတ္ ၾကသည္။ မိမိအလုပ္ကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ေျမာက္ ကၽြမ္းက်င္ ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တပည့္လက္သားမ်ား၏ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို အၿမဲလိုလို သေဘာက် ေက်နပ္ႏိုင္မႈ မရွိၾကသူမ်ား လည္း ျဖစ္ၾကသည္။ အရာရာကို မိမိေျခ၊ မိမိလက္ လုပ္ရမွ ေက်နပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

(၃)ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈ နည္းပါးတတ္ၾကသည္။ စိတ္တိုေဒါသႀကီး လြယ္ၾကၿပီး စိတ္တိုေနခ်ိန္တြင္ အလြန္ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆို ျပဳမူတတ္ၾကသည္။ (၃)ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ ဆန္႕က်င္ဘက္ လိင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားၾကသည္ ဆိုျငားေသာ္လည္း လူခ်စ္လူခင္ မမ်ားတတ္ၾကပါ။ ထိုအခ်က္သည္ ႏႈတ္ထြက္ စကားၾကမ္းျခင္း၊ ငါ႕စကား ငါ႕ႏြားရ ေျပာတတ္ ျခင္း၊ တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေလသည္။

ထို႔ျပင္ (၃)ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုစိတ္၊ အတိုက္အခံျပဳလိုစိတ္ အလြန္ႀကီးမားၾကသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ရန္သူေပါမ်ားေလ့ ရွိတတ္ၾကသည္။ မိမိအား ကြယ္ရာတြင္ အပုပ္ခ်သူ ေပါမ်ားတတ္သည္။

(၃)ႂကြင္းဖြားမ်ာသည္ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခံတြင္း ႏွင့္ သြားေရာဂါမ်ား၊ ေလနာ ရင္ဘတ္နာျခင္းေအာင့္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ ပိုင္းတြင္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္လံုးထိခိုက္ျခင္း၊ တိမ္စြဲျခင္း မ်ားေၾကာင့္ မ်က္လံုးခြဲစိတ္ခံရျခင္း၊ ခရီးသြားစဥ္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ျခင္း၊ အဆုတ္နာ ျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ျခင္းမ်ားကို အထူးသတိ ထားရမည္။ (၃)ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ ဘ၀တြင္ အႀကီးစား ခြဲစိတ္ ကုသမႈမ်ား ခံရရန္ အလားအလာ အလြန္မ်ားသည္။

(၃)ႂကြင္းဖြားမ်ားအေနျဖင့္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ ႏႈတ္ထြက္ၾကမ္းျခင္း ၊ ရန္လိုျခင္း၊ အတိုက္အခံျပဳျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွား သင့္လွေပသည္။ ထို႕ျပင္အလုပ္စြဲ ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ သတိထား ေနထိုင္ျခင္း၊ အပန္းေျဖအနားယူျခင္း၊ စကားမ်ားမ်ား ေျပာဆိုမႈမွ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ မိမိေဒါသကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္း၊ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္ေသာ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ ရွိရာေဒသမ်ားသို႕ သြားေရာက္ ေနထိုင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ (၃) ႂကြင္းဖြားမ်ားသည္ ဘဝတြင္ လိင္ကိစၥကို အလြန္အကၽြံ လိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ ဘဝပ်က္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ဆံုးရႈံးျခင္း၊ လူမႈေရးသိကၡာက်ျခင္းမ်ား အလြန္ ျဖစ္လြယ္ၾကသည္ကို အထူးသတိျပဳသင့္ၾကေပသည္။

ကမၻာေက်ာ္တဲ႕ (၃)ႂကြင္းဖြားေတြရဲ႕ စာရင္းကေတာ႕ – ၿဗိတိသွ် ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင့္ဂိုမာရီ ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘုရင္မင္းျမတ္ ဟီ႐ိုဟီတို ၊ ပါကစၥတန္ သမၼတေဟာင္း ပါဖက္ မူရွာရက္ဖ္ ၊ တ႐ုပ္ျဖဴ ေခါင္းေဆာင္ ခ်န္ေကရွိတ္ ၊ ကမၻာေက်ာ္ သိပၸံ ႏွင့္ ပန္းခ်ီပညာရွင္ မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လို ၊ ႐ူပေဗဒ ဓာတုေဗဒ နကၡတၱေဗဒ စြယ္စံုရ ပညာရွင္ ဆာ အိုက္ဇက္ နယူတန္ ၊ ေဟလီၾကယ္တံခြန္ကို ေတြ႕ရွိခဲ႕သူ နကၡတၱပညာရွင္ အက္ဒမြန္ ေဟလီ ၊ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတေဟာင္း ဆူကာႏို FBI ဖခင္ႀကီး ေဂ် အက္ဒဂါ ဟူးဗား၊ ႏိုဘယ္ဆုရ သိပၸံပညာရွင္ ဂၽြန္စတိန္းဘတ္ ၊ ေဟာလီး၀ုဒ္ မင္းသားႀကီး ဂေရဂို ရီပတ္ ၊ ပါလက္စတိုင္း ေခါင္းေဆာင္  ယာဆာ အာရာဖတ္ ၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ အက္ဒ၀ပ္ မင္းသား ။ ခ်က္ႏိုင္ငံ ပထမဆံုး သမၼတ စာေပပညာရွင္ ဗားကလက္ ေဟဗယ္ ၊ ဆြံ႕အ နားမၾကားေသာ္လည္း ပါရဂူဘြဲ႕ႀကီးမ်ားကို ယူႏိုင္သူ ဟယ္လင္ကဲလား ၊ ဆိုဗီယက္ အာဏာရွင္ေဟာင္း နီကီတာ ကရူးရွက္ဗ္ ၊ ညႇဳိ႕မင္းသမီး ရွယ္ရြန္ စတံုး ၊ အေမရိကန္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ေကာလင္း ပါ၀ယ္ ၊ ေဘာလံုးစတားမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ႕ ဖရန္႕ လမ္းပတ္ ၊ ဟယ္ရီ ကီး၀ဲလ္ ၊ ေဟာလီး၀ုဒ္ မင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ႕ ကာ႕တ္ ရပ္ဆဲ ၊  ေရာဘတ္ ဒီနီ႐ို ၊ အလက္ ေဘာ္ဒြင္ ၊ ကြန္ပ်ဴတာထုတ္လုပ္မႈနံပါတ္တစ္ျဖစ္တဲ႕ DELL ကို တည္ေထာင္သူ မိုက္ကယ္ ဒဲလ္ ၊ အေမရိကန္ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ အိုဘားမား နဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံခဲ႕သူ ဂၽြန္မက္ကိန္း ၊ မိုနာကို မင္းသမီးႀကီး ဂေရ႕စ္ ကယ္လီ ၊ အေမရိကန္ စတိုးဆိုင္မ်ား ပိုင္ရွင္ ဂၽြန္၀ါနာမိတ္ကား ၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရး ဗိသုကာႀကီး ဘင္ဂ်မင္ ဖရင္ကလင္ ၊ ကာတြန္းပညာရွင္ ေ၀ါ႕ဒစၥေနးလ္ ၊ အဂၤလိပ္ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ေရး ပညာရွင္ႀကီး ေ၀ါ႕လ္ဒို အီမာဆင္ ၊ သိပၸံ စာေရးဆရာႀကီး အိတ္ခ်္ ဂ်ီ ၀ဲလ္ တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။

.

ေဒါက္တာတင္ဗိုလ္ဗိုလ္ (ကြန္ပ်ဴ-ေဗဒသုခုမ)

« »

10 thoughts on “# (၃)ႂကြင္းမဟာဘုတ္ ဖြားမ်ား၏ ေယဘူယ် ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား”

 1. အဟီး…အားလည္းက်တယ္..ေၾကာက္လည္းေၾကာက္တယ္..ဆင္ျခင္ပါ့မယ္..ဗ်ာ

 2. သတိထားေနပါ႔မယ္

 3. ဆရာေရ အၾကြင္းက ၁၉၂.၂၈ ဆိုရင္ ၂ၾကြင္းလား ၃ၾကြင္းလားဟင္?

 4. ၁၉၂.၂၈ ဆိုတာ ဘာကို ေျပာတာလဲ။ တစ္ခုခု မွားေနတယ္ထင္တယ္။

 5. ခင္မုိးေဆြ

  ဆရာ ကၽြန္မလည္း 3 ၾကြင္းသမားတစ္ေယာက္ပါ
  လတ္တေလာအေျခအေနကေလ ကံဆိုးတာေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတယ္
  ဘယ္ေတြလုပ္ဘို႕လိုေနလဲ ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္ ဟူးရား ဂဏန္းက 48 ပါဆရာ1978 ေအာက္တုိဘာလ 23 ရက္ တနလၤာေန႕ပါ

 6. ကံဆိုးတာေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတာ မဆန္းဘူးေလ။ အခုေရာက္ေနတာ ဗုဒၶဟူး သကၡတ္ထဲမွာ ။ အဂၤါ ၊ ဗုဒၶဟူး ၊ စေန ဆိုတာ လူ (၁၀၀)မွာ (၇၅)% ေလာက္ ကံၾကမၼာရာသီဥတု ဆိုးတတ္တဲ့ ႏွစ္ေတြဘဲ။ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဘုရားတရား မ်ားမ်ားလုပ္။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ မ်ားမ်ားလုပ္။ ေနာက္ထပ္ အဆိုးေတြ က်န္ေသးတယ္။

 7. ဆရာရွင့္ကြ်န္မက၁ႀကြင္းပါ ခ်စ္သူက ၃ႀကြင္း တနဂၤေႏြပါကြ်န္မ အေပၚ ခ်စ္ ေပ မယ့္ အားကိုးစရာ မရွိပါဘူး ေနာက္တစ္ဦးကလည္းခ်စ္ေနပါတယ္ သူကလည္း၃ႀကြင္း ႀကာသပေတး ပါ အားကိုးနိုင္တယ္လို႔ အမ်ားထင္ခံရတဲ႔သူပါ ကြ်န္မ ကအိမ္ေထာင္ကံ မေကာင္း ခဲ႔ ပါ ၂၇ ရက္ စေနသမီးပါ ၁ႀကြင္းပါ ကူညီလို႔ရရင္နဲနဲေလာက္ ေျပာေပးပါရွင့္ ဘယ္သူကနဲနဲေလးပိုေကာင္းနိုင္ပါမလဲလို႔

 8. ဟူးရားဂဏန္းက၁၉ပါ
  ၂၇ ၁၁ ၇၆

 9. ခ.မ.မ.န

  ဆရာဒီႏွစ္ထဲမွာကေလးယူသင္႕မယူသင္႕သိခ်င္လို႕ပါ ၃ၾကြင္းအေၾကာင္းကိုဖက္ၾကည္႕တာသိပ္ မေကာင္းလွလို႕ပါဆရာ က်ြန္မေမြးေန႕က၁၁ ရက္ ၉လ ၁၉၈၉ ပါ၊ဟူးရား ဂဏန္းက 48 ပါဆရာ၊၊

 10. ခ.မ.မ.န

  ဆရာဒီႏွစ္ထဲမွာကေလးယူသင္႕မယူသင္႕သိခ်င္လို႕ပါ ၃ၾကြင္းအေၾကာင္းကိုဖက္ၾကည္႕တာသိပ္ မေကာင္းလွလို႕ပါဆရာ က်ြန္မေမြးေန႕က၁၁ ရက္ ၉လ ၁၉၈၉ ပါ၊ဟူးရား ဂဏန္းက 48 ပါဆရာ၊၊တနလၤာသမီးပါဆရာ၊၊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ two = 10

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

1,233 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *