# နကၡတၱပညာ ႏွင့္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ

.

နကၡတၱပညာ(Astronomy) နဲ႕ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ(Astrology) တို႕ဟာ (ျမန္မာေရာ/ အဂၤလိပ္ပါ) နာမည္ျခင္း ခပ္ဆင္ဆင္တူၾကေပမယ့္ မတူညီဘဲ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ပညာရပ္ ႏွစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လူအေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ဒီကြဲျပားျခားနားမႈ ကို မသိၾကပါဘူး။ အေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ အတူတူလို႕ဘဲ ထင္ၾကပါတယ္။ တူတယ္လို႕ ထင္ရေလာက္ေအာင္ လည္း ဆင္တူတဲ့ အခ်က္ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ၿဂိဳဟ္ေတြ နကၡတ္ေတြကို ေလ့လာမႈေတြ၊ ရာသီခြင္ေတြ ၊  ေနၾကတ္တာေတြ၊ လၾကတ္ တာေတြကို ေျပာဆို ေရးသားၾကတာေတြဟာ တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု တူညီၾကသလိုပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ မတူညီၾကပါဘူး။

ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ပညာရပ္တစ္ခု ျခင္းစီအေပၚမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ (Definition) အရ ေျပာရရင္ ဒီပညာႏွစ္ခုဟာ လံုးဝ မတူညီၾကပါဘူး။ အဘိဓါန္ေတြမွာ နကၡတၱပညာ (Astronomy) ကို  Scientific Study of Universe လို႕သတ္မွတ္ၿပီး နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ (Astrology) ကိုေတာ့ Study of Relation Between Planets and Human Affairs လို႕ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ သိပၸံပညာဆိုတဲ့ အသံုးအႏံႈး မပါပါဘူး။

သိပၸံပညာရပ္တို႕ ဟူသည္

နကၡတၱပညာဆိုတာ “သိပၸံပညာစစ္စစ္” ျဖစ္ပါတယ္။ Science လို႕ေခၚတဲ့ သိပၸံပညာ စစ္စစ္ပါ။ သိပၸံပညာ ဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြအေပၚမွာသာ အေျချပဳရပါတယ္။ သိပၸံပညာမွာ “သီအိုရီ” လို႕ ေခၚတဲ့ ဥပေဒသေတြ ဆိုတာလည္း အၿမဲတန္းမွန္ကန္ေနရပါတယ္။ မွန္တဲ့အခါမွန္လိုက္၊ မွားတဲ့ အခါမွားလိုက္ မျဖစ္ရပါဘူး။

အစတုန္းက မွားယြင္းယူဆခဲ့ရင္လည္း အမွန္ကို ေတြ႕လာရင္ ခ်က္ျခင္းျပင္ဆင္ရပါတယ္။ ဒါမွ သိပၸံပညာလို႕ ေခၚပါတယ္။ နကၡတၱ ပညာဟာ သိပၸံပညာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပိုင္းေတြက “ပလူတို Pluto ၿဂိဳဟ္ကို ေနစႀကၤဝဠာ အဖြဲ႕အစည္းထဲကေန ထုတ္ပယ္လိုက္တာကို ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာ ေတြ႕ဖူးလိုက္ၾကမွာပါ။ ဒါဟာ သိပၸံပညာရဲ႕ ျပယုဂ္ပါဘဲ။ ေနစႀကၤာဝဠာရဲ႕ ပတ္လမ္း သီအိုရီ ေတြနဲ႕ မညီညြတ္တာေၾကာင့္ “ပလူတို“ၿဂိဳဟ္ကို ေနစႀကၤာဝဠာ ထဲက ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးအျဖစ္ကေန ပယ္ထုတ္ လိုက္ၾကတာပါ။ ေနစႀကၤာဝဠာျပင္ပက ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးအေနနဲ႕ ခြဲျခားထုတ္လိုက္တာပါ။  ဒီလို ထုတ္ပယ္မႈကို  နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာရွင္ (ေဗဒင္ဆရာ) အေတာ္မ်ားမ်ားက ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အစြဲအလမ္း ႀကီးမႈ၊ အယူအဆေဟာင္း ေတြအေပၚမွာ မစြန္႕လႊတ္ႏိုင္မႈေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္သလိုပါဘဲ။

သိပၸံပညာရပ္ထဲမွာ အက်ဳံးမဝင္ပါ

တကယ္ေတာ့ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဆိုတာ သိပၸံပညာ လံုးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ အိႏၵိယႏိုင္ငံလို နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ အလြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏုိင္ငံမွာ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာကို ဘြဲ႕ေတြ၊ ဒီဂရီေတြ၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕ေတြေပးၿပီး နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ဖို႕ ႀကိဳးစားေနၾကေပမယ့္လည္း တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ ေဗဒင္ပညာကို သိပၸံပညာစာရင္းထဲမွာ လံုးဝထည့္မထားၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဆိုတာ ၿဂိဳဟ္နကၡတ္ေတြရဲ႕ သြားလာ လႈပ္ရွား မႈေတြ၊ ပူးယွဥ္မႈေတြ၊ ဒီဂရီအေနအထားအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး လူေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာနဲ႕ အနာဂါတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အေၾကာင္း အရာေတြကို ခန္႕မွန္းတဲ့ ပညာတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာအမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ရရင္ (Occult) လို႕ေခၚတဲ့ ဂမၻီရပညာ အမ်ဳိးအစားပါ။ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဟာ မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အေပၚမွာ အေျချပဳမႈ နည္းပါတယ္။ အယူအဆ ေဟာင္းေတြကို လက္ခံထားပါတယ္။ တျခားဟာကို မၾကည့္ပါနဲ႕။ နကၡတၱပညာအရ အခုကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ေနစႀကၤာဝဠာႀကီးဟာ ေနကို ဗဟုိျပဳၿပီး ကမၻာအပါအဝင္ၿဂိဳဟ္ (၈)လံုးက သူ႕ပတ္လမ္းနဲ႕သူ လွည့္ပတ္ေနတာပါ။ မူလတန္းေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္ေတာင္ ဒါကို သိႏိုင္ပါတယ္။

ေတာ္လမီ  က စ,ခဲ့တဲ့ အယူအဆ

ခရစ္ေတာ္ေပၚၿပီး ေအဒီ (၂)ရာစုႏွစ္ေလာက္မွာ Ptolemy (ေတာ္လမီ) လို႕ေခၚတဲ့ သခ်ၤာနဲ႕ နကၡတ္ပညာရွင္ တစ္ဦးဟာ ကမၻာကို ဗဟုိျပဳၿပီး က်န္တဲ့ ေန၊ လ၊ နကၡတ္တာရာေတြက လွည့္ပတ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၿပီး  အဲဒီအယူအဆကို ရာစုႏွစ္ေပါင္း (၁၄)စု (ႏွစ္ေပါင္း ၁၄ဝဝေလာက္) ၾကာေအာင္ လက္ခံထားခဲ့ၾကဘူးပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ (၁၆)ရာစုႏွစ္မွာ  Nicolaus Copernicusနီကိုလပ္စ္ ေကာ့ပါးနီးကပ္စ္” လို႕ ေခၚတဲ့ ပိုလန္လူမ်ဳိး နကၡတ္ပညာရွင္တစ္ဦးဟာ ေနနဲ႕ၿဂိဳဟ္ေတြဟာ ကမၻာကို ဗဟုိျပဳၿပီး လွည့္ပတ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ “ေတာ္လမီ” ရဲ႕ အယူအဆကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္လိုက္ၿပီး ကမၻာအပါအဝင္ ၿဂိဳဟ္အားလံုးကသာ ေနကို ဗဟုိျပဳၿပီး လွည့္ပတ္ ေနၾကတယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ သူ႕အယူအဆကို လက္ခံသူ နည္းခဲ့ၿပီး ဆန္႕က်င္မႈေတြ ၊ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေတြကို ခံခဲ့ရေပမယ့္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒါဟာ အယူအဆတစ္ခုမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ တစ္ကယ့္ အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာကေတာ့ ကမၻာကို ဗဟုိျပဳၿပီး ေနအပါအဝင္ က်န္တဲ့ၿဂိဳဟ္ (၈)လံုးက လွည့္ပတ္ ေနတဲ့ ေအဒီ(၂) ရာစုႏွစ္ကတည္းက အယူအဆႀကီးကို အခုအခ်ိန္အထိ လက္ခံထားၾကဆဲပါ။ ဒါေၾကာင့္ နကၡတ္ပညာနဲ႕ ဖြဲ႕ထားတဲ့ ဇာတာခြင္တစ္ခုကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဒီအထဲမွာ ကမၻာၿဂိဳဟ္ကို ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ “ေန” ဟာ အျခားၿဂိဳဟ္ေတြနဲ႕ အတူ (၁၂)ရာသီခြင္ အတြင္းမွာ လွည့္ပတ္ေနတာကိုသာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ကမၻာကို အလည္ဗဟိုမွာ ထားတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၁၈ဝဝ)ေက်ာ္က “ေတာ္လမီ” ရဲ႕ အယူအဆေဟာင္းႀကီးပါ။

ကမၻာရဲ႕ အရံၿဂိဳဟ္ “လ”

ေနာက္တစ္ခုက ကမၻာရဲ႕ အရံၿဂိဳဟ္ တစ္ခုသာျဖစ္တဲ့ “လ” ကို နကၡတ္ေဗဒင္ပညာက ၿဂိဳဟ္ႀကီးတစ္ခုလို႕ ယူဆ ထားပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ ဘဝကံၾကမၼာ အေပၚမွာ အမ်ားဆံုးလႊမ္းမိုးထားတဲ့ ၿဂိဳဟ္ႀကီး တစ္လံုးအျဖစ္ယူဆ ထားၾကပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ “လ” ဟာ ေနပတ္လမ္းထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ၿဂိဳဟ္ႀကီးတစ္ခု အဆင့္မွာ မရွိပါဘူး။ ၿဂိဳဟ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကမ႓ာၿဂိဳဟ္ရဲ႕ အရံၿဂိဳဟ္ တစ္လံုးမွ် သာ ျဖစ္ပါတယ္။  ေဗဒင္ပညာမွာေတာ့ အေရွ႕တိုင္းစနစ္ေရာ အေနာက္တိုင္းစနစ္မွာပါ “လ” ဆိုတဲ့ တနလၤာၿဂိဳဟ္ဟာ သိပ္ကို အေရးပါလွတဲ့ ၿဂိဳဟ္ႀကီးတစ္လံုးအျဖစ္ ယူဆၾကပါတယ္။လူေတြရဲ႕ ဘဝကံၾကမၼာကို စိုးမိုးမႈ အရွိဆံုးၿဂိဳဟ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တင္စားထားၾကပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း (သာယန)ဇာတာေတြမွာ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ဆိုတဲ့ “လ” နဲ႕ က်န္ၿဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ ဒီဂရီအေနအထားေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ေပး ႏိုင္သလို၊ အေရွ႕တိုင္း (နိယာယန)ဇာတာေတြမွာ တနလၤာၿဂိဳဟ္ေရာက္ရွိေနတဲ့ နကၡတ္ေပၚမွာမူတည္ၿပီး နိယာယနစနစ္ ရဲ႕ ေက်ာရိုးလို႕ ဆိုႏိုင္တဲ့ “ဒႆာစနစ္” ကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ထရန္းစစ္(Transit) လို႕ေခၚတဲ့ ေကာဇာၿဂိဳဟ္သြားစနစ္ ကလည္း တနလၤာၿဂိဳဟ္ကေန စတင္ၿပီး ေရတြက္ေထာက္ရႈရတာျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာသေတးၿဂိဳဟ္နဲ႕ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ေတြဟာ ေသာမၿဂိဳဟ္ေတြတဲ့လား

ေနာက္တစ္ခုၾကည့္ပါဦး။ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာမွာ ေသာမၿဂိဳဟ္ႀကီးျဖစ္တဲ့၊ ေကာင္းက်ဳိးအင္မတန္ ေပးတတ္တယ္ ဆိုတဲ့ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ႀကီးဟာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္မုန္တိုင္းေတြ အဆက္မျပတ္တိုက္ခတ္ေနတဲ့ အလြန္လႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္တဲ့ ၿဂိဳဟ္တလံုးျဖစ္တယ္လို႕ နကၡတ္တာရာ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ တြက္ခ်က္တိုင္းထြာမႈေတြအရ သိရပါတယ္။ နကၡတၱပညာအရဆိုရရင္ ဆိုရင္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးႀကီးေပါ႕။ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္က်ျပန္ေတာ့လည္း ေဗဒင္ပညာမွာ အခ်စ္၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ကာမဂုဏ္၊ အလွအပ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈ၊ အႏုပညာ၊ အာရံုခံစားမႈေတြကို ေပးတဲ့ၿဂိဳဟ္၊ ေသာမၿဂိဳဟ္ (ၿဂိဳဟ္ေကာင္းႀကီး) လို႕ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ၿဂိဳဟ္၊ အဲဒီၿဂိဳဟ္ႀကီးဟာလည္း အက္စစ္ဓာတ္ေတြမ်ားလြန္းၿပီး ပူျပင္း ေတာက္ေလာင္လြန္းတာေၾကာင့္ သက္ရွိေတြေနထိုင္ဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ မွာ ပါပၿဂိဳဟ္ႀကီးလို႕ သတ္မွတ္ခံရၿပီး၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ကပ္ေရာဂါနဲ႕ ေသြးထြက္သံယိုမႈေတြကို ျဖစ္ေစတဲ့ ပါပၿဂိဳဟ္ႀကီးလို႕ေခၚတဲ့ အဂၤါၿဂိဳဟ္ဟာ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ လူေတြ သြားေရာက္ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေနလို႕ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက သက္ရွိေတြ ရွိခဲ့တဲ့ အေထာက္အထား ေတြ ရွိတဲ့ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။

တကယ္မရွိတဲ့ ရာဟု နဲ႕ ကိတ္

အေရွ႕တိုင္း ဟိႏၵဴနည္းစနစ္မွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ရာဟုၿဂိဳဟ္နဲ႕ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ ဆိုတာကေကာ။ တစ္ကယ့္ ၿဂိဳဟ္ေတြဟုတ္ ပါရဲ႕လား။ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲမွာ ရာဟုၿဂိဳဟ္တို႕၊ ကိတ္ၿဂိဳဟ္တို႕ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ရာဟု နဲ႕ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ ဆိုတာ ကမၻာရဲ႕ အရိပ္ၿဂိဳဟ္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ဖန္တီးထားတဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာမွာေတာ့ ဒီၿဂိဳဟ္ႀကီးႏွစ္လံုးကို တစ္ကယ့္ၿဂိဳဟ္ အစစ္ႀကီးေတြနဲ႕ တန္းတူထားၿပီး တြက္ခ်က္ေဟာေျပာေနၾကတာဘဲ မဟုတ္လား။ ဒႆာစနစ္ထဲမွာလည္း ထည့္ထားၿပီး တြက္ခ်က္ေဟာေျပာေနၾကတာဘဲ မဟုတ္ပါလား။

ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားတဲ့ၿဂိဳဟ္ရွိသလား

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရဲ႕ သံဒိဌာန္ျပကၡဒိန္ေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြ “ဝၾက” သြားတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥ ရွိပါတယ္။ “ဝၾက” သြားတယ္ဆိုတာ ၿဂိဳဟ္ေတြ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ သြားတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေနစႀကၤဝဠာရဲ႕ ပတ္လမ္းထဲမွာ  ဘယ္ၿဂိဳဟ္မွ ေနာက္ျပန္မသြားပါဘူး။ ျဖစ္ပံုက ဒီလိုပါ။ ကိုယ္က တနာရီ မိုင္ (၈ဝ) ႏႈံး နဲ႕ သြားေနတဲ့ ကားေပၚမွာ ထိုင္လိုက္ ေနရင္းနဲ႕ တစ္နာရီ (၄ဝ) မိုင္ႏႈံးနဲ႕ သြားေနတဲ့ ကားကို ျဖတ္သြားလိုက္ရင္ ျဖတ္သန္းေနခ်ိန္မွာ ေရွ႕ကကားဟာ ေနာက္ကို ဆုတ္သြားတယ္လို႕ ထင္ရတယ္မဟုတ္လား။ တကယ္ေတာ့ ဟိုကားကလည္း ေရွ႕ကို သြားေနတာဘဲ မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကားေလာက္ မျမန္လို႕ ေနာက္ဆုတ္သြားတယ္လို႕ ထင္ရတာပါ။ ေနစႀကၤာဝဠာမွာရွိတဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ ပတ္လမ္းေၾကာင္းဟာ စက္ဝိုင္းပံုမဟုတ္ဘဲ ဘဲဥပံုျဖစ္ေနလို႕ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ဒီလိုျဖစ္သြားရတာပါ။ “ဒါဟာ ကမၻာကို အလည္ဗဟိုမွာထားတဲ့ သီအိုရီရဲ႕ ရလဒ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္”။ ကမ႓ာေပၚကေနၾကည့္ရင္ ျမင္ရတဲ့ အျမင္ပါ။

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာမွာေတာ့ ဒီလိုျဖစ္တာကို ၿဂိဳဟ္ေနာက္ဆုတ္တာ(ဝၾကသြားတာ)လို႕ ယူဆၿပီး ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး (ဝၾက) သြားခ်ိန္မွာ ထူးျခားတဲ့ ေဟာကိန္း ေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ အေကာင္းအဆိုးေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကိုယ္တိုင္က နကၡတ္ေဗဒင္သမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရဲ႕ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကို အခုလို ေဖာ္ထုတ္ေနရတာဟာ “ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္ လွန္ေထာင္းေနသလို” ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တရားကို ကြဲကြဲျပားျပား မသိေသးသူေတြအတြက္ အမွန္တရားအစစ္က ဘယ္လိုဆိုတာကို ဘက္မလိုက္ဘဲ တင္ျပေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္ပညာကိုမွ ပုတ္ခတ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ တစ္ကယ့္အမွန္တရား ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္တဲ့ ေစတနာပါ။

သိပၸံပညာ ဟုတ္တာမဟုတ္တာ အဓိကမက်ပါ

ဒါေပမယ့္ ဒီလို နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဟာ တစ္ကယ္ အစစ္အမွန္မဟုတ္တဲ့ ယူဆခ်က္ေတြေပၚမွာ အေျချပဳထားေပ မယ့္ ဒီပညာႀကီး တစ္ခုလံုးဟာ အသံုးမက်ျဖစ္သြားၿပီလား။ ေရစုန္ေမ်ာသြားၿပီလား။ အလကား ပညာႀကီးျဖစ္သြားၿပီလား။ ဒီလိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လံုးဝ ကန္႕ကြက္ပါတယ္။ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဟာ Science မဟုတ္ေပမယ့္ Occult ဆိုတဲ့ ပညာရပ္ထဲမွာ အက်ဳံးဝင္ေနတဲ့အတြက္ သူ႕ဂုဏ္နဲ႕သူ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ ပညာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ပိုၿပီးဂုဏ္ယူစရာအေၾကာင္းတစ္ခုက သိပၸံပညာစစ္စစ္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ နကၡတၱပညာ ဆိုတာ ကလည္း  တကယ္ေတာ့ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ပညာတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ နကၡတၱပညာ က “သား” ၊ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာက “အေဖ” လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အျဖစ္ကေတာ့ ဒီလိုပါ။

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရဲ႕ မူလအစ

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂၆ဝဝ) ေက်ာ္ B.C ၆၂၅ ခုႏွစ္ ေလာက္မွာ အခု “အီရတ္” ႏိုင္ငံတည္ရွိတဲ့ ေနရာေလာက္မွာ ေဘဘီလံုးနီးယန္းယဥ္ေက်းမႈ ဆိုတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခု အႀကီးအက်ယ္ ထြန္းကားခဲ့ဘူးပါတယ္။ “ခ်ားလ္ဒီးယန္း အင္ပါယာ” လို႕လည္း ေခၚပါတယ္။ “ခ်ားလ္ဒီးယန္း” ေတြဟာ ပထမအႀကိမ္ပ်က္သုန္းသြားတဲ့ ေဘဘီလံုၿမိဳ႕ေတာ္ ေနရာမွာဘဲ ဒုတိယ ေဘဘီလံုၿမိဳ႕ေတာ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး “ဒုတိယ ေဘဘီလံုယဥ္ေက်းမႈႀကီး” ကို ထြန္းကား ေစခဲ့ပါတယ္။ ခ်ားလ္းဒီးယန္းေတြဟာ တျခားေသာ အႏုပညာ၊ စာေပ၊ ဗိသုကာပညာေတြထက္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ ဘက္ မွာ ပိုမို ထူးခၽြန္ေပါက္ေျမာက္ ခဲ့သူေတြလို႕ အဆိုရွိခဲ့ပါတယ္။

ေကာင္းကင္မွာ ေနလနကၡတ္ ေတြရဲ႕ လူေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာ ဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာတဲ့ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဟာ ခ်ားလ္ဒီးယန္းလူမ်ဳိးေတြကေန စတင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္လို႕ ဆိုၾကပါတယ္။ ခ်ားလ္ဒီးယန္းေတြဟာ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာကို ဘီစီ (၃ဝဝဝ) ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက တျဖည္းျဖည္းျခင္း စတင္ေလ့လာေနၾကၿပီလို႕ သမိုင္းပညာရွင္ေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေခတ္အခါတုန္းက အခုလို နည္းပညာေတြ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္လို႕ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးရဲ႕ အေၾကာင္းကိုသိဖို႕ရာအတြက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ ဒီလို ႏွစ္ေပါင္း (၂၄ဝဝ)ေလာက္ၾကာေအာင္ တျဖည္းျဖည္းျခင္းေလ့လာရာကေန ဘီစီ (၆ဝဝ)ခုႏွစ္ေလာက္ကုိ ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ခ်ာလ္းဒီးယန္းေတြဟာ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာမွာ ထိပ္တန္းကို ေရာက္ရွိလာၾကပါေတာ့မယ္။ နကၡတ္တာရာေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို က်န္လူမ်ဳိးစုေတြ ထက္ ပိုမိုသိရွိေနၿပီလို႕ ဆိုႏိုင္ေလာက္ပါတယ္။

အေရွ႕ ႏွင့္ အေနာက္သို႕

ဘီစီ ၆၂၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဘဘီလံုႏိုင္ငံေတာ္မွာ ထိပ္တန္းေရာက္ေနတဲ့ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဟာ ေဘဘီလံုးနီးယား ေဒသကေန ဂရိ၊ ဥေရာပ နဲ႕ အာရွတိုက္ဖက္ကို ျပန္႕ႏွံ႕သြားပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္ဖက္ကို ေရာက္သြား တဲ့ နကၡတ္ပညာဟာ အေနာက္တိုင္းနည္းစနစ္အျဖစ္ သီးျခား ခြဲထြက္လာပါတယ္။ သူ႕ကို (သာယနစနစ္) လို႕ ေခၚပါတယ္။ အာရွတိုက္ဖက္ကို ေရာက္လာတဲ့ နကၡတ္ပညာကိုေတာ့ (နိယာယနစနစ္)လို႕ ေခၚပါတယ္။ အေရွ႕တိုင္းမွာ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဟာ အျခားႏိုင္ငံေတြထက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ အႀကီးအက်ယ္ထြန္းကားခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ အိႏၵိယပညာရွင္ ေတြကေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ နကၡတ္ေဗဒင္စနစ္ဟာ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြက ေရာက္ရွိလာတာမဟုတ္ဘဲ သူ႕ႏိုင္ငံထဲမွာသာ သီးျခား ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ပညာျဖစ္တယ္လို႕ အခိုင္အမာ ျငင္းဆိုေနၾကျပန္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ယူဆခ်က္ျဖစ္တယ္ လို႕ ထင္ပါတယ္။

ဟိႏၵဴ နဲ႕ အီရန္ ဆိုတာ အာရိယန္မ်ဳိးႏြယ္ေတြပါ

ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ဘီစီ (၂ဝဝဝ) ခုႏွစ္ေလာက္ ကေနစၿပီး “အာရီယန္” မ်ဳိးႏြယ္ေတြ ဟာ တသုတ္ၿပီး တသုတ္ ဝင္ေရာက္အေျခခ် ေနထိုင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီ “အာရိယန္” ေတြဟာ အသားျဖဴသူေတြျဖစ္ၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသား အသားမည္းသူ “ဒရာဗီးဒီးယန္း” လူမ်ဳိးေတြနဲ႕ အၿမဲတန္းလိုလို စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနခဲ့ၾကၿပီး ကာလၾကာရွည္ လာေတာ့မွ အတူယွဥ္တြဲေနႏိုင္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အာရိယန္ေတြဟာ ေနာင္အခါမွာ “ဟိႏၵဴအယူဝါဒ” ကို ယူၿပီး “ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး” အျဖစ္ခံယူၾကမယ့္ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ “အာရိယန္” ေတြနဲ႕အတူ “မႏၲန္ပညာ” နဲ႕ “ေဝဒပညာ(၄)မ်ဳိး”ပါ တစ္ပါတည္း ပါလာတယ္လို႕ ဆိုၾကပါတယ္။ “အာရိယန္” ေတြနဲ႕အတူပါလာတဲ့ ဒီ ေဝဒပညာ(၄)မ်ဳိး ကေတာ့ ” ရိေဝဒ” “သာမေဝဒ” “ယဇုေဝဒ” နဲ႕ “အထဗၺဏေဝဒ” တို႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ” အထဗၺနေဝဒ” ဆိုတာကေတာ့ “နကၡတ္ ေဗဒင္” အတတ္ပညာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စဥ္းစားရမွာက အဲဒီ “အာရိယန္” ဆိုတဲ့ လူမ်ဳိးေတြဟာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသေတြကေန ေျပာင္းေရႊ႕ ေရာက္ရွိလာၾကတာျဖစ္ၿပီး ခ်ားလ္ဒီးယန္းေတြနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈျခင္း၊ နယ္နိမိတ္ျခင္း နီးနီးစပ္စပ္ ေနခဲ့ၾကသူေတြလည္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါဘဲ။ အာရိယန္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ဘူမိနက္သန္ျဖစ္တဲ့ ယခု “အီရန္” ႏိုင္ငံတည္ေနရာ နဲ႕ ခ်ားလ္ဒီယန္းေတြ တန္ခိုးထြား ခဲ့ဘူးတဲ့ ဘာဘီလံုးနီးယား (ယခု “အီရတ္” ႏိုင္ငံ) တို႕ဟာ ေရွးယခင္ကတည္းက  နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိစပ္ေနနဲ႕ ေနရာေတြပါ။

ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းက်မွာသာ သူ႕လူမ်ဳိးနဲ႕သူ ကိုယ္ပိုင္ပညာရပ္အျဖစ္ အသီးသီး တိုးတက္ခ်ဲ႕ထြင္ လာၾကတာ ျဖစ္ေပမယ့္ မူလဘူတကေတာ့ ဒီနကၡတ္ ေဗဒင္ပညာဟာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကေန သေႏၶတည္ခဲ့တာလို႕ ယူဆရင္ေတာ့ မွ်တမႈ ရွိတဲ့ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ နဲ႕ နကၡတၱပညာတို႕လမ္းခြဲၾကၿပီ

ဥေရာပႏိုင္ငံေတြဘက္ကို ေရာက္လာတဲ့ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္ေတြထဲမွာ တိုးတက္တဲ့ အယူအဆရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ “ေတာ္လမီ၊ တိုင္ကိုဘရန္႕ခ်္၊ ဂလီလီယို၊ ပိုင္သာဂိုးရပ္စ္၊ နီးကိုးလပ္စ္ ေကာ့ပါးနီးကပ္စ္၊ ကက္ပလာ နဲ႕ ဂၽြန္ဒီးစ္”  တို႕ဟာ ထင္ရွားတဲ့ သခ်ာၤ နဲ႕ နကၡတ္ပညာရွင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ “နီးကိုးလပ္စ္ ေကာ့ပါးနီးကပ္စ္” ဆိုတဲ့ ပညာရွင္က  ကမၻာကို ေနက ပတ္တာမဟုတ္ဘဲ ေနကိုသာ ကမၻာအပါအဝင္ က်န္တဲ့ၿဂိဳဟ္ ေတြက လွည့္ပတ္ေနတာသာျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္ေၾကျငာ လိုက္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ကေနစၿပီး နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာရွင္ေတြထဲမွာ အကြဲအျပဲေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီအကြဲအျပဲေတြကေန တိုးတက္တဲ့ အယူအဆရွိၿပီး သိပၸံပညာကိုသာ သီးသန္႕ေလ့လာခ်င္တဲ့သူမ်ား ေပၚထြက္ လာၾကပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာ ေဗဒင္ပညာကို စြန္႕လႊတ္လိုက္ၾကၿပီး ၿဂိဳဟ္၊နကၡတ္ေတြ နဲ႕ စႀကၤာဝဠာ အေၾကာင္းကို ပကတိအတို္င္း ေလ့လာၾကေတာ့မယ္ ဆိုၿပီး နကၡတ္ေဗဒင္ပညာကေန လမ္းခြဲထြက္လိုက္ၾကပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကေနစၿပီး “နကၡတၱေဗဒAstronomy ဆိုတဲ့ သိပၸံပညာဟာ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပညာရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ လူေတြဟာ စႀကၤာဝဠာႀကီး အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိလာၾကၿပီး ဒံုးပ်ံ နဲ႕ ၿဂိဳဟ္တုေတြ တင္လႊတ္ၿပီး “လ” ေပၚနဲ႕ အာကာသဟင္းလင္းျပင္ထဲမွာ ေျခခ်ႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္ နဲ႕ စေနၿဂိဳဟ္ေတြေပၚကို အာကာသယဥ္ေတြ လႊတ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ညအခါမွာ ေကာင္းကင္ေပၚကို ေမွ်ာ္ေငးၾကည့္ရတဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြ ဆီကို လူကိုယ္တိုင္ အေရာက္သြားႏိုင္ဖို႕ အထိ ႀကိဳးစား လာၾကပါၿပီ။ အခုအခ်ိန္မွာ လေပၚကိုေျခခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သိပ္မေဝးတဲ့အခ်ိန္မွာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ နဲ႕ စေနၿဂိဳဟ္မ်ားေပၚကို လူသားေတြ ေျခခ် ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာကို မစြန္႕လႊတ္ႏိုင္ၾကျခင္း

ဒီလို နကၡတၱပညာရပ္ဟာ သိပၸံပညာတစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေၾကာင့္ မူလအစ(လက္ေဟာင္း) ျဖစ္တဲ့ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသလားဆိုေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိတာဟာ သူ႕မွာလည္း ေကာင္းတဲ့အခ်က္ တစ္ခုေတာ့ ရွိလို႕ဆိုတာကို သက္ေသျပ ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႕အလြန္တိုးတက္လွ ပါတယ္ဆိုတဲ့ (၂၁)ရာစုေခတ္ အခ်ိန္ထိေအာင္ ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားစုဟာ  နကၡတ္ေဗဒင္ပညာကို လက္ခံလွ်က္ ရွိေနပါ ေသးတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလို အလြန္တိုးတက္ၿပီး ရုပ္ဝါဒီ လႊမ္းမိုးတဲ့ ႏိုင္ငံမွာေတာင္မွ ေဗဒင္ပညာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ယံုၾကည္သူေပါင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္ပါတယ္္လို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဝန္မခံတဲ့သူေတြလည္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး ေစာင္ေရ သန္းနဲ႕ခ်ီၿပီး ထုတ္ေဝ ရတဲ့ ” နယူးေယာက္တိုင္းမ္” လို သတင္းစာႀကီးမွာ ေဗဒင္အခန္းက႑ အၿမဲတန္း ပါဝင္ေနတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြထဲမွာ ေဗဒင္ယံုၾကည္သူ အလြန္မ်ားျပားလို႕သာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ ေနပါတယ္။

အနာဂါတ္ကို ေျပာျပႏိုင္တဲ့ ထိုပညာ

လူေတြဟာ ေဗဒင္ပညာကို ဘာလို႕ စိတ္ဝင္စားၾကသလဲ။ အလြန္တိုးတက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ယေန႕ေခတ္ ထိေအာင္ ဘာျဖစ္လို႕လက္ခံေနၾကသလဲ။ ဒါကရွင္းပါတယ္။ အလြန္တိုးတက္လာတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ လူေတြဟာ ဟိုးအရင္တုန္းက မသိခဲ့ၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာေပါင္းမ်ားစြာကို သိပၸံပညာအကူအညီေၾကာင့္ သိရွိလာၾကေပမယ့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ အနာဂါတ္ ကို ေတာ့ မသိႏိုင္ၾကေသးတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ပါ။

“လူတိုင္းေလာက္နီးနီး” ကိုယ့္ရဲ႕ အနာဂါတ္ကို သိခ်င္ၾကပါတယ္။ ေရွ႕ႏွစ္မွာ ကိုယ္ဘာျဖစ္မလဲသိခ်င္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္ဘယ္သူနဲ႕ အိမ္ေထာင္က်မလဲ ဆိုတာသိခ်င္တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး အဆင္ေျပမလားဆိုတာ သိခ်င္ၾကတယ္။ စီးပြားေရးအခက္အခဲကေန လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မလား ဆိုတာကို သိခ်င္ၾကတယ္။ ဘယ္ေတာ့ ခ်မ္းသာမယ္၊ ရာထူးတက္မယ္ဆိုတာကို သိခ်င္ၾကတယ္။  ဒါေတြကို က်န္တဲ့ သိပၸံပညာေတြက ေျပာမျပႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာက ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။  အမွန္တရားနဲ႕(အနီးစပ္ဆံုး) ကို ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သူ႕ဟာသူ သိပၸံနည္း က်တာ မက်တာ ထား။ ဒီလို ေျပာႏိုင္တာဟာ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းတစ္ခုပါဘဲ။

ေရွ႕ျဖစ္ေဟာေဗဒင္ပညာထဲက ပညာတစ္ခုမွ်သာ

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဆိုတာ တကယ္ေတာ့ “ေရွ႕ျဖစ္ေဟာေဗဒင္ပညာ” ဆိုတဲ့ မိခင္ ဘာသာရပ္ႀကီးတစ္ခုထဲက ပညာရပ္အခြဲ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဗဒင္ပညာဆိုတာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကတာေတာ့ ေဗဒင္ဆရာ ဆိုတာ အနာဂါတ္ကို ေဟာတဲ့ ဆရာဆိုတာေတာ့ သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာပညာကို သံုးၿပီး ေဟာေျပာ ၾကသလဲ ဆိုတာေတာ့ မသိၾကပါဘူး။ လကၡဏာပညာ နဲ႕ ေဗဒင္ပညာကိုလည္း အတူတူဘဲလို႕ ထင္ၾကတဲ့အတြက္ ေဗဒင္ဆရာေရွ႕ ေရာက္လာရင္ လက္ဖဝါးကို အရင္ဆံုး ျဖန္႕ျပတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ လကၡဏာပညာ ဆိုတာ ကလည္း “အတတ္ေဟာေဗဒင္ပညာရပ္ႀကီး” တစ္ခုလံုးထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ပညာရပ္ တစ္ခုမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။

နကၡတ္ေဗဒင္၊ မဟာဘုတ္၊ သံုးတန္ေပၚနိစ္၊ အဂၤဝိဇၨာ၊ ဂဏန္းေဗဒင္ ၊ တားေရာ႕ေဗဒင္၊ ေႂကြေဗဒင္၊ ဖဲေဗဒင္၊ တူေဗဒင္၊ ယိခ်င္းေဗဒင္၊ လကၡဏာပညာ၊ ဆန္းပညာ၊ အဂၤရုပ္ပညာ၊ ဖန္လံုးၾကည့္ေဟာတဲ့ပညာ၊ အၾကားအျမင္ပညာ၊ အယူေတာ္မဂၤလာ နိမိတ္ပညာ စတဲ့ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာတဲ့ ပညာဟူသမွ် ေဗဒင္ပညာခ်ည္း ပါဘဲ။ သီးျခားစီ ေလ့လာရတဲ့ ပညာေတြျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းေဘးမွာ ေဟာေနတဲ့ ေႂကြေဗဒင္ပညာနဲ႕ ေလေအးေပးစက္တပ္ထားတဲ့ အခန္းႀကီးထဲမွာ လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ တြက္ခ်က္ေဟာေနတဲ့ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဟာ သေဘာတရားကေတာ့ အတူတူပါဘဲလို႕ ေျပာလိုက္လို႕ နကၡတ္ ေဗဒင္ပညာရွင္ေတြ ေတာ္ေတာ္ အခံရခက္ သြားၾက မလား မသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အမွန္တရား ဆိုတာ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ္ေဗဒင္မ်ဳိးဘဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးဟာ ေရွ႕ျဖစ္ကို ေဟာၾကတာခ်ည္းမဟုတ္လား။

အေဟာ မွန္ကန္ဖို႕သာ အဓိကပါ

ငွက္ပစ္တဲ့ေနရာမွာ ေလာက္ေလးဂြနဲ႕ဘဲ ပစ္ပစ္၊ ေလေသနတ္နဲ႕ဘဲ ပစ္ပစ္ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ငွက္ကို ထိမွန္ဖို႕သာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဘုတ္နဲ႕ ေဟာေဟာ၊ K.P စနစ္ နဲ႕ေဟာေဟာ၊ ႀတိစကၠ နဲ႕ေဟာေဟာ၊ အ႒ဝဂၢ နဲ႕ေဟာေဟာ၊ သေရာဒယ နဲ႕ေဟာေဟာ ၊ နဒီ နဲ႕ေဟာေဟာ မွန္ကန္ဖို႔သာ အဓိကက်ပါတယ္။ ေဗဒင္ေလာကမွာ အဆင့္ျမင့္ပါတယ္ လို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ K.P ပညာရွင္တို႕၊ နကၡတ္ပညာရွင္တို႕၊ သေရာဒယပညာရွင္တို႕၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပရုိဂရမ္မာတို႕ စတဲ့ နာမည္ေတြကို ခံထား ေပမယ့္လည္း လက္ေတြ႕ေဟာေျပာတဲ့ေနရာမွာ “မဟာဘုတ္” နဲ႕ “သံုးတန္ေပၚနိစ္” တို႕ ေလာက္မွ မမွန္ဘူးဆိုရင္လည္း သိပ္ဟန္မက်လွပါဘူး။ ေလေသနတ္ႀကီး တရမ္းရမ္းနဲ႕ ဟန္ေရးျပ ေနေပမယ့္ ငွက္တစ္ေကာင္မွ မရတဲ့လူလိုျဖစ္ေနမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ခ်ိန္က K.P (ေကပီ) သမား၊ နကၡတ္ေဗဒင္ သမား တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး “မဟာဘုတ္၊ မဟုတ္ပါ” လို႕ ရႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး၊ ကိုယ္ကိုယ္ကို  K.P (ေကပီ) သမားလို႕ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားခဲ့ဘူးေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ မဟာဘုတ္နဲ႕ အဂၤဝိဇၨာကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ေလ့လာေနရပါၿပီ။ အေပၚယံေလာက္သာ လွ်ပ္မၾကည့္ဘဲ နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဘယ္ပညာမဆို လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အေပၚယံၾကည့္ရံုနဲ႕ အထင္ႀကီးမႈ၊ အထင္ေသးမႈ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ နက္နက္နဲနဲလိုက္ၾကည့္ပါ။ ေရဆံုးေရဖ်ားလိုက္ၾကည့္ပါ။ လက္ေတြ႕သုေတသန လုပ္ၾကည့္ပါ။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို ေတြ႕လာပါလိမ့္မယ္။

ေဗဒင္ပညာရဲ႕ ဖြင့္ဆိုခ်က္ အဓိပၸါယ္အစ္အမွန္

ဒီေတာ့ သိပၸံပညာလို႕ မေခၚဆိုႏိုင္တဲ့ ေဗဒင္ပညာကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျပရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ” ေဗဒင္ပညာဆိုတာ အရာဝတၱဳ တစ္ခုခုအေပၚမွာ အေျခခံ၊ အစြဲျပဳၿပီး ေဟာကိန္းထုတ္တဲ့ ပညာ” သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေႂကြေဗဒင္သမားက ေႂကြေစ့ေတြရဲ႕ အေနအထားကို ၾကည့္ၿပီး ေဟာကိန္းထုတ္မယ္။ မဟာဘုတ္သမား က မဟာဘုတ္ခြင္အေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီး ေဟာကိန္းထုတ္မယ္။ တားေရာ႕ ေဗဒင္သမား က တားေရာ႕ကဒ္ကေလးေတြရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆိုၿပီး ေဟာကိန္း ထုတ္မယ္။ အယူေတာ္မဂၤလာ (နိမိတ္) သမားက ျမင္ရ၊ ၾကားရတဲ့ အဆင္း၊ အသံ ေတြအရ ေဟာကိန္းထုတ္မယ္။ အဲသည္လိုပါဘဲ – နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ ဆိုတာ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ အဂၤါ ၊ စေန … စတဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ အေနအထားကို ၾကည့္ၿပီး ေဟာကိန္းထုတ္တာမ်ဳိးပါဘဲ။

လူ႕တို႕၏ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးသူ

တကယ္ေတာ့ တားေရာ႕ကဒ္ကေလးေတြက လူ႕ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေႂကြေစ႕ေတြက လူ႕ကံၾကမၼာကို ဖန္တီး ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆန္းတိုင္၊ မဟာဘုတ္ခြင္ေတြက လူ႕ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿဂိဳဟ္ေတြ၊ နကၡတ္ေတြ၊ ရာသီခြင္ေတြကလည္း လူ႕ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႕ တစ္ေတြ ရဲ႕ အေနအထားကိုၾကည့္ၿပီး နိမိတ္ဖတ္ၾကတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံၾကမၼာကို သိဖို႕ႀကိဳးစားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕ကံၾကမၼာ ဆိုတာ သူ႕ဟာနဲ႕သူ ရွိၿပီးသားပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ေတြလို႕ဘဲေျပာေျပာ၊ ဘုရားသခင္ေတြက ဖန္ဆင္းစီရင္ ေပးလိုက္တယ္လို႕ဘဲဆိုဆို လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ ကံၾကမၼာကိုယ္စီ ပါလာၾကၿပီးသားပါ။ ဒီကံၾကမၼာေတြကို သိႏိုင္ဖို႕ အရာဝတၱဳ တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳၿပီး နိမိတ္ဖတ္ၾက၊ ေဟာေျပာၾကတဲ့ ပညာေတြကို ေဗဒင္ပညာ လို႕ ေခၚဆိုၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာကမွန္တာလား၊ လူကမွန္တာလား

ေရွ႕ျဖစ္ေဟာေဗဒင္ပညာတစ္ခုရဲ႕ မွန္ကန္မႈဟာ အသံုးျပဳတဲ့ ပညာအမ်ဳိးအစားထက္စာရင္ အသံုးျပဳသူ (ပညာရွင္)ရဲ႕ က႑က ပိုၿပီးအေရးပါတယ္ ဆိုတာ အထင္အရွားေတြ႕ရပါတယ္။ ေဗဒင္ပညာတစ္ခုရဲ႕ မွန္ကန္မႈဟာ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာျဖစ္တာ၊ မဟာဘုတ္ျဖစ္တာ၊ အၾကားအျမင္ျဖစ္တာထက္စာရင္ ပညာရွင္ရဲ႕ အတိတ္ ပါရမီ၊ မိမိပညာအေပၚမွာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းသိျမင္မႈ၊ ထိုးထြင္းႀကံဆ တတ္မႈေတြဟာ ပိုမိုအေရးပါပါတယ္။

ေဗဒင္ပညာမွာ ပံုေသဆိုတာ မရွိပါဘူး။ သီအိုရီ ဆိုတာရွိေပမယ့္လည္း အၿမဲတမ္း မမွန္ႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာ့ရိုးရာ သကၡတ္ပညာအရ  အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနၿဂိဳဟ္ေတြမွာ ျဖတ္သန္းရင္ မေကာင္းဘူး၊ မရဏ နဲ႕ ဘဂၤၿဂိဳဟ္သကၡတ္ကို ျဖတ္သန္းခ်ိန္မွာ မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ သီအိုရီေတြ ရွိေပမယ့္ အၿမဲတမ္းေတာ့ မမွန္ႏိုင္ပါဘူး။ နကၡတ္ပညာမွာလည္း စန္းဆိုတဲ့ (တနလၤာၿဂိဳဟ္)အေပၚစေနၿဂိဳဟ္ ျဖတ္သန္းရင္ ဒုကၡမ်ဳိးစံု ေတြ႕တတ္တယ္ဆိုတဲ့(အလြန္လူသိမ်ားတဲ့) သီအိုရီ တစ္ခုရွိေပမယ့္ အၿမဲတမ္းမမွန္တတ္ပါဘူး။ ပထမအခါျဖတ္တုန္းက ဒုကၡေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ ဒုတိယတစ္ခါအျဖတ္မွာ ဘာမွ မျဖစ္တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ ဘယ္အႀကိမ္မွာ ျဖစ္မယ္၊ ဘယ္အႀကိမ္မွာ လြတ္မယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တာ ပညာပါရမီ ပါဘဲ။ ေဗဒင္ပညာရွင္တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ကြာျခားသြားတာဟာ-  သီအိုရီအရ အေကာင္း/အဆိုး ေတြ႕ေနေပမယ့္ တစ္ကယ္ ျဖစ္မယ္/မျဖစ္ဘူးဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ပါရမီပါဘဲ။

ေဗဒင္ေဟာေျပာခ်က္ေတြဟာ မွန္တဲ့အခါမွန္မယ္၊ မွားတဲ့အခါမွားမယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာခိုင္ႏံႈးအရေျပာရရင္ အမွန္ မ်ားပါတယ္။ မွန္ကန္မႈ ဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း ပညာရပ္က ကိန္းႀကီးခန္းႀကီး ျဖစ္တာက အဓိကမက်ပါဘူး။ ေဟာေျပာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကသာ အဓိက က်ပါတယ္။ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာမွာ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေတြပို႕ခ်သင္ၾကားေနေပမယ့္ လက္ေတြ႕ ေဟာေျပာမႈမွာ သိပ္မမွန္လွတဲ့ ပညာရွင္ေတြကို  ေတြ႕ရတတ္သလို  (၇)ခုစား(၈)ခုစား ေဗဒင္နဲ႕ ေဟာၿပီး လက္ဖ်ားခါ ေလာက္ေအာင္ မွန္သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။

ေနာက္ဆံုးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ -  နကၡတ္ေဗဒင္ပညာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ နကၡတ္ေတြမပါတဲ့ ေဗဒင္ပညာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးဟာ သိပၸံပညာမဟုတ္ၾကပါဘူး။ တစ္စံုတစ္ခုကို အစြဲျပဳၿပီး လူ႕ကံၾကမၼာကို ခန္႕မွန္းေျပာၾကားတဲ့ ပညာတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံပညာမဟုတ္တဲ့အတြက္ အၿမဲတန္းမမွန္ပါဘူး။ ေဗဒင္ပညာေတြရဲ႕ သီအိုရီေတြဆိုတာက အျဖစ္မ်ားတဲ့၊ ရာခိုင္ႏႈံးမ်ားတဲ့ အေပၚမွာ အေျခခံထားတာသာျဖစ္ၿပီး မွားတဲ့အခါလည္း ရွိပါတယ္။ (ဒါေၾကာင့္ ေဗဒင္ပညာ ကို သိပၸံပညာစာရင္းမွာ မသြင္းၾကတာပါ)။ ဒါေပမယ့္ အမွားနဲ႕အမွန္ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အမွန္က ပိုမ်ားတာေၾကာင့္ ပညာရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ယေန႕ထိေအာင္ ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အမွားရာခိုင္ႏႈံးကသာ ပိုမ်ား ေနရင္ ဒီပညာဟာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာ ၾကာလွၿပီေပါ႕။

တစ္ခုေတာ့ သတိေပးပါရေစ

ေဗဒင္ေမးသူ၊ ဝါသနာပါသူေတြကိုလည္း သတိျပဳေစခ်င္တာက လူ႕ကံၾကမၼာဆိုတာ ေမြးလာ ကတည္းက ပါလာၿပီးသားပါ။ အတိတ္က ကံၾကမၼာကို ျပဳျပင္ဖို႕ဆိုတာ အလြန္ခဲယဥ္းလွပါတယ္။ “ဆရာ႕ေရွ႕မွာ လက္ဝါးႏွစ္ဖက္ ျဖန္႕ျပလိုက္တာ နဲ႕ ခ်က္ျခင္း ႀကီးပြားသြားေစရမယ္” ဆိုတာမ်ဳိး “ဆရာနဲ႕ ေတြ႕သူတိုင္း ကံေကာင္းၾကသည္” တို႕ “ထီဆုႀကီးႀကီးတစ္ခုေပါက္ခ်င္လွ်င္ ဆရာထံသာ ႂကြခဲ့ပါ” ဆိုတာမ်ဳိး ေတြဟာ ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ ေဗဒင္ဆရာ ဆိုတာမ်ဳိးဟာ တန္ခိုးရွင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖန္ဆင္းရွင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္လုပ္မွ ထမင္းစား ၾကရသူေတြပါ။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ဇိမ္နဲ႕ေနႏိုင္ရင္ ဘယ္ေဗဒင္ဆရာမွ ေဗဒင္ေဟာ စားၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ (ဝါသနာပါလြန္းလို႕ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနႏိုင္လွ်က္နဲ႕ ေဗဒင္ေဟာ ေနၾကတဲ့သူေတြရွိရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး)။ “သင့္ကို ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္” ဆိုတဲ့လူဟာ သူ႕ကိုယ္သူေကာ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္သင့္လွပါတယ္။

ရာႏံႈးျပည့္မွန္တဲ့ ေဗဒင္ပညာရွင္မရွိပါ

ဘယ္ေလာက္ေတာ္တဲ့ ေဗဒင္ဆရာျဖစ္ေစဦး၊ သူရဲ႕ ေဗဒင္ေဟာၾကားခ်က္ေတြ အားလံုးဟာလည္း အၿမဲတန္း မမွန္ႏိုင္ပါဘူး။ သူမ်ားေတြရဲ႕ အနာဂါတ္ကို ေဟာေျပာႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ ေဗဒင္ဆရာေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ အနာဂါတ္ကိုေတာ့ သိပ္မေျပာႏိုင္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဗဒင္ေလာကထဲမွာ သူမ်ားကိုသာ မွန္ေအာင္ ေဟာႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ က်ေတာ့ မွန္ေအာင္ မေဟာႏိုင္သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ရယ္စရာေတာ့လည္း အေကာင္းသား။ သူမ်ားကို သာ ေရွ႕ႏွစ္မွာ ဘာျဖစ္မယ္၊ ညာျဖစ္မယ္ ေဟာၾကေပမယ့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေရွ႕ႏွစ္မွာ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာကို မသိၾကတဲ့ ေဗဒင္ဆရာေတြက အေရအတြက္ပိုမ်ားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလြန္ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ေဗဒင္ဆရာႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကိုယ္ ကြယ္လြန္မယ့္ ႏွစ္ကို ႀကိဳတင္ေျပာၾကားခဲ့ခ်ိန္ နဲ႕ တကယ္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တို႕ဟာ တျခားစီျဖစ္ေနၾကတာ မ်ားပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ေစာၿပီးကြယ္လြန္ သြားၾကတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ေနာက္က်ၿပီးမွ ကြယ္လြန္သြားတယ္။ နာမည္ေတြကိုေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူေျပာတဲ့အတိုင္း ကြယ္လြန္သြားတဲ့ တစ္ေယာက္ကိုေတာ့ နာမည္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သူကေတာ့ “မဟာဘုတ္ပညာရွင္ ဆရာႀကီး ဦးၾကာျမင့္” ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာႀကီး ဦးၾကာျမင့္ဟာ မကြယ္လြန္မွီ တစ္ႏွစ္ႀကိဳၿပီး “ငါ ေနာက္ႏွစ္မွာ ေသေတာ့မယ္ကြ” လို႕ ေအးေအး ေဆးေဆးေျပာျပခဲ့တာကို ၾကားရတဲ့ သက္ေသေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္္ဆင့္စကားနဲ႕ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ ဘာေရာဂါမွ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ႏွစ္မွာဘဲ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္တယ္ လို႕ ၾကားလိုက္ရၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာဘဲ ကြယ္လြန္ သြားပါတယ္။ ဒီတစ္ေယာက္ေတာ့ မွန္မွန္ ကန္ကန္ေျပာႏိုင္တာကို ၾကားဖူး ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာျပလို႕ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆရာႀကီးဦးၾကာျမင့္ရဲ႕ တပည့္လို႕ေတာ့ မထင္လိုက္ပါနဲ႕။ ဦးၾကာျမင့္ကို ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေလးစားရံုမွ်သာရွိၿပီး တပည့္တစ္ဦးမဟုတ္ရံုမက၊ သူကြယ္လြန္သြား သည္အထိ  သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မေတြ႕ဖူးေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။

လူအခ်င္းခ်င္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္းမွ   ကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစ။

ေဒါက္တာတင္ဗိုလ္ဗိုလ္ (ကြန္ပ်ဴေဗဒသုခုမ)

« »

2 thoughts on “# နကၡတၱပညာ ႏွင့္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ”

  1. အင္မတန္ေကာင္းတဲ.စာစုပါဘဲ ။ ဆ၇ာ.ကိုသိပ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ ဆ၇ာ. blog ကိုက်မသိတာခုမွ တလေလာက္ဘဲ ၇ွိပါေသးတယ္ ။ အသိေနာက္က်ေလျခင္းလို.လဲ ယူဆပါတယ္ ။ ေေဒင္ပညာကိုသာေလ.လာေနေပမဲ. က်မ ခုလိုေဗဒင္ဗဟုသုတေတြကိုမသိခဲ.ပါဘူး ။ ဒီလိုဗဟုသုတေတြ ၊ ပညာ၇ပ္္ေတြကို ျဖန္ေ၀ေပးတဲ.ဆ၇ာ.ကို တအားေလးစားပါတယ္ ။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြါထိ ခုလိုဘဲ ပညာေတြျဖန္.ေ၀ႏီုင္ပါေစလို. ဆုေတာင္းေမတၱာပို.ပါတယ္ ။

  2. http://astro.technohalo.com/2010/10/blog-post_29.html ဒီလင့္မွာ ဆရာ့ပိုစ့္ကို ညႊန္းထားပါတယ္ခင္ဗ်။

    ကိုပခန္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 3 = two

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

1,240 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *